Language Justice

Language Justice ар бир адам кайсы тилде сүйлөсө да коомго толук катыша ала турган дүйнөнү түзүүгө умтулат. Биз Language 411 Language Justice кыймылына салым кошо алат деп ишенебиз жана ар дайым биз таасир эте турган жолдорду аныктоого умтулабыз.

Support Group
Group Hug

Эмне үчүн биз Документ Котормосуна кызыгып жатабыз

Биз тилге жетүү люкс эмес, укук деп эсептейбиз. Жеткиликтүү котормо менен камсыз кылуу менен биз ар бир адамга маалыматка жетүүгө жардам беребиз деп үмүттөнөбүз.

Support Group

Көрүнүш

Ыкчам кызматтарды, жеткиликтүү тарифтерди жана төлөмдөрдү азайтуу менен биз уюмдарга өз материалдарын максаттарына же бюджетине доо кетирбей турган баада жеткиликтүүлүктү камсыз кылууга мүмкүнчүлүк беребиз.

Open Book